Doel

In de statuten is vastgelegd wat de stichting beoogt:

“Bijdragen aan de kwaliteit van Jenaplanschool De Zonnewereld en van de bijbehorende schoolomgeving door middel van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en buurtkinderen.”

Het doel is projecten en voorzieningen mogelijk te maken die niet vanuit het schoolbudget betaald kunnen of mogen worden. Dit wordt gedaan door financiële middelen of bijdragen ‘in natura’ te werven onder ouders en sponsors van de Stichting. Daarmee wil de Stichting ook de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten.

Maar voorop staat dat de Stichting eraan wil bijdragen dat onze kinderen een fijne schooltijd meemaken en dat school- en buurtkinderen met veel plezier op het schoolplein spelen.

Verhouding tot ouderraad en schooldirectie
De Stichting realiseert projecten en voorzieningen die niet (geheel) uit het schoolbudget betaald kunnen worden, zoals inrichting en beheer/onderhoud van een technieklokaal. Activiteiten en financiële middelen van de Stichting zijn uitdrukkelijk gescheiden van die van de Ouderraad. De Ouderraad verwerft zelf financiële middelen onder de ouders door middel van de vrijwillige ouderbijdrage voor de activiteiten die de Ouderraad zelf financiert, zoals het Sinterklaas- en Zomerfeest.