Stichting

De uitdagingen waar Jenaplanschool Zonnewereld zich in de voorgaande jaren voor geplaatst zag hebben eind 2011 geleid tot het oprichten van de stichting. Met ingang van 1 februari 2012 is de Stichting Vrienden Zonnewereld actief geworden.

De Stichting Vrienden Zonnewereld is een zelfstandig opererende stichting die in nauw overleg met de schooldirectie werkt. Ook is er uiteraard goed overleg met de Ouderraad. De bestuursleden (ouders) van de Stichting vormen met enkele andere actieve ouders het team dat samen de activiteiten van de stichting bespreekt en ter hand neemt.

De statuten vormen de spelregels voor de werkzaamheden en communicatie die van de stichting verwacht mogen worden in een open samenwerking. Daarmee is de basis gelegd voor het starten van activiteiten. Op deze website lichten wij onze manier van werken toe en ontvouwen we plannen voor projecten en voorzieningen en voor verwerving van financiële middelen.